Welcome to Brunox-Thailand
swiss quality rust protection

BRUNOX EPOXY® Anticorrosion System

บรูน้อกซ์ อีพอกซี่

น้ำยาป้องกันสนิมอีพอกซี่ สำเร็จรูป

น้ำยาป้องกันสนิม บรูน้อกซ์ อีพอกซี่ (ข้อมูลเพิ่มเติม)

คุณสมบัติ 3 ชนิดในเวลาเดียวกัน

- ฆ่าเชื้อสนิม

- เคลือบ

- ป้องกันสนิมชนิดถาวร


 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติพิเศษของ BRUNOX® Epoxy

 • น้ำยามีความสามารถในการแทรกซึมถึงเนื้อเหล็ก มากกว่าน้ำยาทั่วไปถึง 10 เท่า
 • ทนต่อสารเคมี ไอกรด ด่าง หรือน้ำเค็ม
 • ไม่มีสารตะกั่ว โครเมียม สังกะสี หรือสารพิษใด ๆ ต่อผู้ใช้ หรือต่อสิ่งแวดล้อม
 • ไม่ลุกเป็นไฟ
 • ทนความร้อนได้ 180 องศาเซลเซียส
 • สามารถเจือจางด้วย Acetone ได้ถึง 10%
 • Brunox Epoxy ปริมาณ 1 ลิตร สามารถทาได้พื้นที่ 7.5 ตารางเมตร (ต่อ 2 รอบ)
 • ควรเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง หลังเสร็จงานปิดฝาให้แน่น สามารถเก็บได้นาน ไม่หมดอายุ
 • ได้ผ่านการรับรองจากสถาบัน TUV ประเทศเยอรมัน
 • ไม่ปรากฎรอยแปรง เมื่อทาด้วยแปรง ทำให้ชิ้นงานมีความสวยงาม

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการใช้ BRUNOX® Epoxy

 • ทำความสะอาดโดยขัดสนิม หรือสีเก่าด้วยกระดาษทราย หรือ แปรงลวด

 

 

 

 

 • ทำความสะอาดผิวเหล็กโดยเช็ดฝุ่น หรือล้างน้ำมันที่เกาะอยู่บนผิวเหล็กออกให้หมด แล้วเช็ดให้แห้ง
 • ทา หรือพ่นด้วย Brunox Epoxy ครั้งที่ 1 แล้วทิ้งให้แห้ง 6 - 12 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 • ทา หรือพ่นด้วย Brunox Epoxy ครั้งที่ 2 แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน แล้วจึงทา หรือพ่นด้วยสีทุกชนิดตามต้องการ
 • หลังเสร็จงาน ล้างแปรง หรือเครื่องพ่นทันทีด้วยน้ำเปล่า

หมายเหตุ ห้ามผสมทินเนอร์ลงใน Brunox Epoxy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright©2008 www.brunox-thailand.com
All rights Reserved.